Cho thuê kho vận

22/03/2022

Cho thuê kho vận, chia sẻ không gian nhà xưởng tới khách hàng. Quản lý vận hành kho GIỚI THIỆU Dịch vụ cho thuê kho chung là một hình thức chia sẻ không gian kho theo từng nhu cầu của khách hàng và theo từng nhóm hàng hóa. Hình thức thuê kho này cũng có […]