5. Đầu tư tài chính

Đầu tư chứng khoán

Đầu tư chứng khoán

Cùng với xu hướng của thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần đầu tư DNA thực hiện bổ sung thêm Đầu tư Chứng khoán nhằm gia tăng nguồn thu cho Công ty. Mục đích: Gia tăng nguồn vốn cho hoạt động Công ty  

Đầu tư bất động sản

Đầu tư bất động sản

Với đội ngũ chuyên gia làm việc tại tất cả các lĩnh vực bất động sản trên thị trường, chúng tôi tự tin có thể đưa ra các tư vấn phù hợp nhất với tất cả các nhu cầu đầu tư về bất động sản xung quanh khu vực tỉnh Hà Nam, trong khu vực […]

Góp vốn vào công ty liên kết

Góp vốn vào công ty liên kết

Nhằm mở rộng và phát triển. Công ty cổ phần đầu tư DNA luôn muôn tìm các Doanh nghiệp nhằm hợp tác và liên kết đầu tư với mục tiêu: Phát triển toàn diện đối tác Mở rộng mạng lưới thương mại và sản xuất lớn ở Việt Nam Công tác nhằm gia tăng các […]