Đàm Thị Ái Len – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 250.000 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đàm Thị Ái Len
  • Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch HĐQT
  • Mã chứng khoán: KSD
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 720.800 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 cổ phiếu
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  • Phương thức giao dịch: Thoả thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/04/2023
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/05/2023

Bài viết liên quan

Bản tin Nhà đầu tư Quý III/2024

Bản tin Nhà đầu tư Quý III/2024

11/07/2024

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được gửi đến Quý cổ đông/Nhà đầu tư Bản tin Nhà đầu tư/Bản tin IR Quý III/2024. Chi tiết đính kèm tại đây!

Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2024

Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2024

27/06/2024

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2024. Chi tiết NQ HĐQT tại đây và ký kết hợp đồng tại đây. Trân trọng!

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024 và Giải trình chênh lệch LNST

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024 và Giải trình chênh lệch LNST

19/04/2024

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được gửi tới các Quý cổ đông, Nhà đầu tư Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024 và Giải trình chênh lệch LNST. Trân trọng! Chi tiết xem Báo cáo tài chính tại đây và Giải trình chênh lệch […]