Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 và giải trình

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2022 và Giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước.

Tại BCTC quý 3 năm 2021, Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty là 2.062.587.022 đồng, còn tại quý 3 năm 2022 là (567.433.092) đồng. Nguyên nhân là do:

  • Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 năm 2022 là 24.629.182.160 đồng, tăng 59,47% so với cùng kỳ năm 2021.
  • Tuy nhiên, giá vốn hàng bán quý 3 năm 2022 là 23.065.997.943 đồng, chiếm 93,65% so với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; còn ở quý 3 năm 2021 là 78,42%.
  • Ngoài ra, chi phí bán hàng quý 3 năm 2022 là 915.027.820 đồng, tăng 114,63% so với cùng kỳ năm 2021.

Trân trọng!

Chi tiết xem file Báo cáo tài chính Q2/2022 tại đây!

Bài viết liên quan

Bản tin Nhà đầu tư số 7 tháng 12/2022

Bản tin Nhà đầu tư số 7 tháng 12/2022

30/11/2022

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư xin gửi tới các Quý Nhà đầu tư Bản tin IR số 7 tháng 12/2022. Quý vị xem bản full Bản tin IR số 7 vui lòng click tại đây!   

Bản tin Nhà đầu tư số 6 tháng 11/2022

Bản tin Nhà đầu tư số 6 tháng 11/2022

02/11/2022

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư xin gửi tới các Quý Nhà đầu tư Bản tin IR số 6 tháng 11/2022. Quý vị xem bản full Bản tin IR số 6 vui lòng click tại đây!

Bản tin Nhà đầu tư số 5 tháng 10/2022

Bản tin Nhà đầu tư số 5 tháng 10/2022

17/10/2022

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư xin gửi tới các Quý Nhà đầu tư Bản tin IR số 5 tháng 10/2022. Quý vị xem bản full Bản tin IR số 5 vui lòng click tại đây!