Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 và giải trình

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2022 và Giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước.

Tại BCTC quý 3 năm 2021, Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty là 2.062.587.022 đồng, còn tại quý 3 năm 2022 là (567.433.092) đồng. Nguyên nhân là do:

  • Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 năm 2022 là 24.629.182.160 đồng, tăng 59,47% so với cùng kỳ năm 2021.
  • Tuy nhiên, giá vốn hàng bán quý 3 năm 2022 là 23.065.997.943 đồng, chiếm 93,65% so với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; còn ở quý 3 năm 2021 là 78,42%.
  • Ngoài ra, chi phí bán hàng quý 3 năm 2022 là 915.027.820 đồng, tăng 114,63% so với cùng kỳ năm 2021.

Trân trọng!

Chi tiết xem file Báo cáo tài chính Q2/2022 tại đây!

Bài viết liên quan

Bản tin Nhà đầu tư tháng 6/2023

Bản tin Nhà đầu tư tháng 6/2023

02/06/2023

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư xin gửi tới các Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Bản tin IR tháng 6/2023. Quý vị xem bản full Bản tin IR tháng 6/2023 vui lòng truy cập tại đây!

Nghị quyết HĐQT v/v thanh lý tài sản

Nghị quyết HĐQT v/v thanh lý tài sản

29/05/2023

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh lý tài sản của Công ty. Chi tiết xem tại đây!

Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Hoàng Tùng

Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Hoàng Tùng

17/05/2023

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Hoàng Tùng Chi tiết xem tại đây!