Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 và giải trình

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 và giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế:

  • Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ báo cáo chuyển từ lỗ sang lãi
  • Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước
  • Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau soát xét từ 5% trở lên.

Cụ thể:

  • Đối với BCTC bán niên soát xét năm 2021, Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty là (3.568.434.844) đồng
  • Đối với BCTC bán niên soát xét năm 2022, Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty là 1.188.142.528 đồng. So với cùng kỳ năm trước, LNST của Công ty đã chuyển từ lỗ sang lãi và tăng 133,3%
  • Đối với BCTC quý II năm 2022, Lợi nhuận sau thuế TNDN luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý II của Công ty là 1.056.419.740 đồng. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo sau soát xét tăng 12,47% so với trước khi soát xét.

Nguyên nhân: Lợi nhuận sau thuế có sự thay đổi là do

  • Trong 6 tháng đầu năm 2022 Công ty đã đẩy mạnh việc sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ. Doanh thu đạt được trong 6 tháng đầu năm là 61.113.703.443 đồng, tăng gấp 2,42 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của Công ty là 1.188.142.528 đồng có lãi và chênh lệch trên 10% so với cùng kỳ năm trước.
  • Do thực hiện đánh giá lại tỷ giá tại thời điểm soát xét đã dẫn đến sự chênh lệch Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo trước và sau soát xét.

Từ các yếu tố trên đã tác động tích cực đến Lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Trân trọng!

Chi tiết xem file Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 tại đây.

 

Bài viết liên quan

Bản tin Nhà đầu tư tháng 6/2023

Bản tin Nhà đầu tư tháng 6/2023

02/06/2023

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư xin gửi tới các Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Bản tin IR tháng 6/2023. Quý vị xem bản full Bản tin IR tháng 6/2023 vui lòng truy cập tại đây!

Nghị quyết HĐQT v/v thanh lý tài sản

Nghị quyết HĐQT v/v thanh lý tài sản

29/05/2023

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh lý tài sản của Công ty. Chi tiết xem tại đây!

Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Hoàng Tùng

Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Hoàng Tùng

17/05/2023

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Hoàng Tùng Chi tiết xem tại đây!