Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 và giải trình

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 và giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế:

  • Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ báo cáo chuyển từ lỗ sang lãi
  • Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước
  • Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau soát xét từ 5% trở lên.

Cụ thể:

  • Đối với BCTC bán niên soát xét năm 2021, Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty là (3.568.434.844) đồng
  • Đối với BCTC bán niên soát xét năm 2022, Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty là 1.188.142.528 đồng. So với cùng kỳ năm trước, LNST của Công ty đã chuyển từ lỗ sang lãi và tăng 133,3%
  • Đối với BCTC quý II năm 2022, Lợi nhuận sau thuế TNDN luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý II của Công ty là 1.056.419.740 đồng. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo sau soát xét tăng 12,47% so với trước khi soát xét.

Nguyên nhân: Lợi nhuận sau thuế có sự thay đổi là do

  • Trong 6 tháng đầu năm 2022 Công ty đã đẩy mạnh việc sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ. Doanh thu đạt được trong 6 tháng đầu năm là 61.113.703.443 đồng, tăng gấp 2,42 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của Công ty là 1.188.142.528 đồng có lãi và chênh lệch trên 10% so với cùng kỳ năm trước.
  • Do thực hiện đánh giá lại tỷ giá tại thời điểm soát xét đã dẫn đến sự chênh lệch Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo trước và sau soát xét.

Từ các yếu tố trên đã tác động tích cực đến Lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Trân trọng!

Chi tiết xem file Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 tại đây.

 

Bài viết liên quan

Thay đổi người uỷ quyền CBTT

Thay đổi người uỷ quyền CBTT

09/11/2023

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty xin được công bố Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin kèm Bản cung cấp thông tin. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây!

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

08/11/2023

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Chi tiết xem tại đây!

Công ty nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Phó TGĐ của bà Phạm Thị Xuân Hương

Công ty nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Phó TGĐ của bà Phạm Thị Xuân Hương

03/11/2023

Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của bà Phạm Thị Xuân Hương Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của bà Phạm Thị Xuân Hương do lý do cá nhân. Trân trọng! Chi tiết Đơn xin từ […]