BCKQGD cổ phiếu của người nội bộ – Ông Hoàng Tùng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Hoàng Tùng.

Trân trọng!

Chi tiết xem tại đây.

Bài viết liên quan

Đàm Thị Ái Len – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 250.000 CP

Đàm Thị Ái Len – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 250.000 CP

11/04/2023

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đàm Thị Ái Len Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch HĐQT Mã chứng khoán: KSD Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 720.800 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 cổ phiếu Mục đích thực hiện giao […]

Hoàng Tùng – Thành viên HĐQT đã bán 610.700 cổ phiếu

Hoàng Tùng – Thành viên HĐQT đã bán 610.700 cổ phiếu

05/04/2023

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Tùng – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT – Mã chứng khoán: KSD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 610.700 CP (tỷ lệ 5,09%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 610.700 CP – Số […]

Bùi Việt Vương – Phó chủ tịch HĐQT đăng ký mua 250.000CP

Bùi Việt Vương – Phó chủ tịch HĐQT đăng ký mua 250.000CP

03/04/2023

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Việt Vương – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Mã chứng khoán: KSD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.600.000 CP (tỷ lệ 21,67%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký […]