Bản tin Nhà đầu tư số 3 tháng 08/2022

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư xin gửi tới các Quý Nhà đầu tư Bản tin IR số 3 tháng 08/2022.

Quý vị xem bản full Bản tin IR số 3 vui lòng click tại đây!

 

 

Bài viết liên quan

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2022

30/07/2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2022 tính đến ngày 30/06/2022. Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư. Báo cáo tình hình quản trị công ty là báo cáo bắt buộc của Công ty đại chúng theo quy định tại thông tư 96/2020/TT-BTC. Báo cáo thể hiện hoạt động của […]

Báo cáo tài chính quý II năm 2022 và giải trình

Báo cáo tài chính quý II năm 2022 và giải trình

19/07/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2022 và Giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước. Tại BCTC quý II năm 2021, Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty là (2.090.611.061) đồng, còn tại quý II năm 2022 là […]

Bản tin Nhà đầu tư số 2 tháng 07/2022

Bản tin Nhà đầu tư số 2 tháng 07/2022

28/06/2022

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư xin gửi tới các Quý Nhà đầu tư Bản tin IR số 2 tháng 07/2022. Quý vị xem bản full Bản tin IR số 2 vui lòng click tại đây!